Disclaimer & Privacy

Privacyverklaring

Er is nieuwe wetgeving van kracht geworden in de Europese Economische Ruimte (EER) vanaf 25 mei 2018 en wij moeten toestemming krijgen van gebruikers om cookies of andere lokale opslag te gebruiken die kan worden gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties. Dit beleid weerspiegelt de vereisten van de Europese Unie e-Privacy-richtlijn en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Voorwoord

De privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Infoplaza BV en beschrijft welke persoonsgegevens zij verwerken en hoe deze worden gebruikt. Infoplaza BV verwerkt ook de informatie die u verstrekt voor Infoplaza Mobility BV, Infoplaza Business BV, Infoplaza Network BV, hierna gezamenlijk aangeduid als Infoplaza.

Waarom verzamelen wij informatie

De door Infoplaza verzamelde gegevens vormen een beheersrelatie met de service die u van ons gebruikt, bijvoorbeeld:

 • Het opslaan van uw favoriete weerlocatie
 • Welke informatie vaak wordt bekeken en welke niet. Deze informatie stelt ons in staat de sites en apps verder te verbeteren.

De informatie die wij verstrekken is gratis voor de eindgebruiker, iets wat we willen handhaven. Als gevolg hiervan dekt Infoplaza haar kosten door advertenties te tonen. Om geschikte advertenties te tonen, worden technieken gebruikt die later in deze verklaring meer volledig zullen worden uitgelegd.

Hieronder vindt u een overzicht van de informatie die we opslaan voor elke service of groep producten in een cookie of lokale opslag, en voor welk doel en bewaartermijn. Hiermee wordt ook informatie verstrekt over hoe u uw gegevens persoonlijk kunt verwijderen.

Websites:

Weeronline.nl, Weerplaza.nl, Weersverwachting.nl, Weersvoorspelling.nl, OVplaza.nl, Verkeerplaza.nl, Buienalarm.nl en infoplaza.com. 

  • Favoriete locatie (locatie / GPS-locatie), halte, lijnnummer of wegnummer. Deze informatie betekent dat je niet altijd de site hoeft te doorzoeken, omdat je de meest bezochte informatie direct kunt bekijken. Deze informatie wordt lokaal opgeslagen op je pc in een cookie. Door cookies te verwijderen, gaat deze informatie verloren. Het nadeel hiervan is dat je bij een volgend bezoek handmatig je locatie moet opzoeken.
  • E-mailadres voor een nieuwsbrief of weerberichten / waarschuwingen (alleen Weerplaza) nadat je je hebt geregistreerd voor de service, ontvang je een e-mail ter bevestiging. Onderaan elke verzonden nieuwsbrief-e-mail vind je een link om je onmiddellijk uit te schrijven.
  • Onze gebruikers kunnen speciale weerfoto's en -video's indienen. Om met deze bijdragers te communiceren, vragen we je om je naam en e-mailadres te verstrekken. Dit stelt ons ook in staat ongewenste inhoud te voorkomen.

  Apps: Weeronline, Weerplaza, OVplaza, Verkeerplaza, Buienalarm, Buienalert, OnweerAlarm, Drops, moop moop, Schwung en Verkeerplaza

  • Favoriete locatie (locatie / GPS-locatie), halte, lijnnummer of wegnummer. Deze informatie betekent dat je niet altijd de app hoeft te doorzoeken, omdat je de meest bezochte informatie direct kunt bekijken. Deze informatie wordt lokaal opgeslagen op je smartphone en ook lokaal bij Infoplaza. Op basis van deze informatie kunnen relevante meldingen worden verzonden, bijvoorbeeld als het regent of als er waarschuwingen zijn voor stormachtig weer.
  • Voor de mobiliteits-apps Verkeerplaza en Schwung wordt anoniem gebruik gemaakt van de huidige locatie en snelheid wanneer je als automobilist en fietser met de app onderweg bent. Infoplaza vraagt expliciet toestemming hiervoor in de app en je kunt het ook weer uitschakelen. Als we vaststellen dat je niet meer onderweg bent, stopt de app met het verzenden van je locatie. We hebben locatie-informatie nodig om diensten aan te bieden, zoals:
   • Het aanvragen of verlengen van groene lichtmodus bij een verkeerslicht dat je nadert of tijd-tot-groen tonen.
   • Bepalen of je stilstaat of rijdt om de file-informatie aan te vullen en te verbeteren met actuele informatie van onze gebruikers.

  De informatie die we ontvangen is versleuteld met een anoniem en uniek nummer. We vernieuwen dit nummer elke dag, zodat alle gebruikers de informatie anoniem en veilig doorsturen. De ontvangen informatie kan verder worden geanalyseerd, zodat we klanten inzicht kunnen geven in verkeersstromen, bijvoorbeeld in gemeenten en/of provincies. Op basis van deze informatie kunnen knelpunten worden ontdekt en plannen worden gemaakt om de infrastructuur te verbeteren.

  Welke rechten heb ik?

  U heeft het recht om ons te verzoeken:

  • toegang te verlenen tot uw persoonlijke gegevens;
  • uw gegevens aan te vullen, te corrigeren of te verwijderen;
  • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens;
  • uw persoonlijke gegevens te beperken; en / of
  • uw persoonlijke gegevens over te dragen aan een derde partij.

  Wij zullen u zo spoedig mogelijk informeren over de acties die we hebben ondernomen als gevolg van uw verzoek, maar in ieder geval binnen één maand na ontvangst van uw initiële verzoek. We kunnen deze termijn met twee maanden verlengen vanwege de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat we ontvangen. We zullen u informeren als dat het geval is. U kunt uw verzoek indienen door een e-mail te sturen naar [email protected].

  U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Voor zover we toestemming nodig hebben om de cookies te plaatsen, bent u contractueel noch wettelijk verplicht om deze toestemming te geven. Dit is daarom geen noodzakelijke vereiste om een overeenkomst af te sluiten.

  Aanpassing Privacy Statement & Cookieverklaring

  We zullen deze verklaring van tijd tot tijd aanpassen. We behouden ons het recht voor om deze cookieverklaring zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. We raden u aan om regelmatig deze cookieverklaring te raadplegen voor de laatste versie, die te allen tijde beschikbaar is via https://www.infoplaza.com/nl/disclaimer-privacy/